DIEVO TĖVO ŠIRDIES BENDRUOMENĖS NARIO PAŠAUKIMO BRUOŽAI

 

Asmuo, kuris nori eiti šios bendruomenės dvasingumo keliu, turi būti 18 metų amžiaus ir turėti keturias kertines vertybes:

1)      Meilė Dievo žodžiui – asmuo privalo turėti asmeninį santykį su Dievu ir vadovautis Jo žodžiu;

2)      Meilė Eucharistijai – adoracija, šv. Mišios, tylos malda, paklusnumas Bažnyčiai ir jos autoritetams (vyskupams, popiežiui);

3)      Troškimas tarnauti su entuziazmu (gr. enthusiasmos < enthusiazo - esu Dievo įkvėptas < entheos - turintis Dievą savyje: sk. entuzijazmas) ir džiaugsmu;

4)      Šeimos dvasia – žiūrėti į kitus bendruomenės narius kaip į savo artimą ir kurti aplinką, kurioje kiekvienas galėtų susitikti su Dievu (plg. šeimos tapatybė randama Betanijoje).

 

Kitos vertybės turi būti išsiugdomos buvimo bendruomenėje metu iki pasižadėjimo bendruomenės narių ir vyskupo (arba jo įgalioto asmens) akivaizdoje:

1)      Įsipareigojimas tarnauti su veiklia meile;

2)      Liudyti tikėjimą savo gyvenimu ir skleisti jį savo aplinkoje;

3)      Troškimas pažinti Bažnyčios mokymą ir stengtis jį perteikti;

4)      Pasitikėjimas vienas kitu ir jo auginimas;

5)      Paprastumas perteikiant Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės mokymą;

6)      Šventumo troškimas;

7)      Disciplina savo kasdieniniame ir dvasiniame gyvenime;

8)      Dievo malonės priėmimas.ormatuotas tekstas, be to, galite įterpti nuorodas, vaizdus, filmukus, „Google“ žemėlapius, lenteles ir kitus elementus.